Công nghiệp

Chế tạo, lắp đặt Gióng bò Vinamilk

Chế tạo, lắp đặt hệ thống Gióng bò nằm, lan can khóa cổ bò cho các trang trại bò sữa Vinamil ở Hương Sơn - Hà Tĩnh, Như Thanh - Thanh Hóa, Tuyên Quang...

Biên Tập: Hải Hòa