Công trình đã thực hiện

Chế tạo Bồn chịu áp lực - Nhà máy Tôn Hoa Sen Đông Hồi - Nghệ An

Một số hình ảnh Sản xuất, chế tạo Bồn chịu áp lực cho hệ thống xử lý nước - Nhà máy Tôn Hoa Sen - KCN Đông Hồi - Nghệ An.

Biên tập: Hải Hòa

Tags: Bồn bể