Công trình đã thực hiện

Chế tạo Nhà sản xuất Bánh kẹo Hải châu II - KCN Đông Hồi

Dự án nhà máy Bánh kẹo Hải châu II - Khu Công nghiệp Đông Hồi - TX Hoàng Mai Nghệ An. Với diện tích gần 20.000m2, khối lượng hơn 500 tấn, được gia công phần kết cấu thép tại xưởng Công ty Cổ phần Cơ khí Vinh trong thời gian 70 ngày. 

Biên tập: Hải Hòa