Công trình đã thực hiện

Gia công, lắp đặt nhà xưởng bột đá siêu mịn Hoàng Gia - Quỳ Hợp

Gia công, lắp đặt nhà xưởng bột đá siêu mịn Hoàng Gia tại xã Đồng Hợp - huyện Quỳ Hợp - tỉnh Nghệ An. Nhà xưởng rộng 38m, 02 dãy cột, chiều dài 58m: Trong đó có 04 gian cột cao 10m và 07 gian cột cao 6m.

                                                                                                                                                                                                                         Biên tập: Hải Hòa

Tags: