Công trình đã thực hiện

Hệ thống Siclon và đường ống

Chế tạo, lắp đặt hệ thống Siclon và đường ống phi tiêu chuẩn tại Nhà máy Ván nhân Tạo - Tân Việt Trung, Khu Công nghiệp Nam Cấm - huyện Nghi Lộc - Nghệ An

Tags: