Công trình đã thực hiện

Nhà cao tầng bằng kết cấu thép

NHÀ CAO TẦNG BẰNG KẾT CẤU THÉP - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUANG KHỞI

      Gia công, chế tạo và lắp đặt hoàn thiện phòng khám đa khoa Quang Khởi - Thị xã Hoàng Mai - tỉnh Nghệ An cao 5 tầng bằng kết cấu thép:

Biên tập: Hải Hòa