Công trình đã thực hiện

Nhà máy sản xuất bột thạch cao, Công suất 10.000 Tấn/Năm

Chế tạo, lắp dựng hệ thống thiết bị, nhà xưởng nhà máy sản xuất bột thạch cao, Công suất 10.000 Tấn/Năm tại tỉnh Khammuouane - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Chủ đầu tư: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt - Lào (VILACO)

Hệ thống Siclo và nhà xưởng nằm trong chuỗi của tổng thể dự án nhà máy sản xuất thạch cao, công suất 10.000 Tấn/Năm, Trong đó Công ty Cổ phần Cơ khí Vinh đảm nhận thi công hệ thống gồm 1 Siclo 150m3, 4 Siclo 60m3, 1 Siclo 30m3 và hệ thống nhà xưởng sản xuất - nhà nồi hơi bằng kết cấu thép.

Hệ thống các Siclo trong dây chuyền sản xuất bột thạch cao

Hệ thống nhà xưởng sản xuất bột thạch cao

Các cấu kiện chế tạo ở xưởng

 Biên tập nội dung: Hảo Hòa

Tags: