Dự án đặc biệt

Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn ECOVI

Thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống 8 nhà xưởng kết cấu thép và một số thiết bị: Băng tải, thiết bị hóa dầu... cho nhà máy xử lý chất thải rắn ECOVI.

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Galax - Chi nhánh Nghệ AN

Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Cơ khí Vinh

Địa điểm: xã Nghi Yên - huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An

Nhà ủ và sản xuất phân vi sinh: khẩu độ 36m, 3 dãy cột, dài 60m

Thiết bị hóa dầu bằng Inox304, Công nghệ Nhật Bản

Thiết bị hóa dầu bằng Inox304, Công nghệ Nhật Bản

Máy xoay và lò đốt

Hệ thống các nhà xưởng ở nhà máy

Chữ ECOVI - Được sơn kẻ trên mái nhà ủ và sản xuất phân vi sinh

Biên Tập: Hải Hòa

Tags: