Dự án đặc biệt

Hệ thống Băng tải Quặng sắt ở Mỏ sắt Bản Cuôn - Bắc Cạn

Công trình gồm hệ thống băng tải cố định dài 178 mét, hệ thống Siclo và băng tải trung chuyển để dẫn quặng sắt từ mỏ khai thác sang nhà máy. Công trình thuộc dự án của nhà máy Quặng Sắt - do CÔNG TY CP VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ MATEXIM làm chủ đầu tư tại mỏ sắt bản cuôn 1 - Ngọc phái - Chợ Đồn - Bắc Cạn.

Tổng thể hệ thống dàn băng tải dẫn quặng sắt từ mỏ khai thác sang nhà máy

Hệ thống Siclo và Băng tải trung chuyển

Quá trình lắp đặt hệ khung dàn băng tải cố định

Quá trình kéo băng dàn băng tải cố định

Biên Tập: Hải Hòa

Tags: