Dự án đặc biệt

Hệ thống Sàn Nâng - Băng Tải Gỗ dăm Thanh Thành Đạt

Hệ thống Sàn nâng - Băng tải gỗ dăm lên tàu với công suất 8000 tấn/ngày.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thanh Thành Đạt

Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Cơ khí Vinh

Sàn nâng đang nâng xe tải chở dăm đổ vào Băng tải trung chuyển

Liên kết giữa Băng tải trung chuyển và Băng tải chính dẫn dăm lên tàu 2,2 vạn tấn

Băng tải chính cao 45m, dài 150m - có thể đổ dăm trực tiếp lên tàu 2,2 vạn tấn

Sàn nâng dài 28m x rộng 3,5m x cao 3m

Biên Tập: Hải Hòa

Tags: