Dự án đặc biệt

Nhà xưởng khẩu độ 41m, bước gian 8m, dài 120m, có cầu trục

Nhà xưởng Nhà máy sản xuất các sản phẩm thép không rỉ của Công ty TNHH MTV Sơn Hà - Nghệ An.

Nhà xưởng khẩu độ 41m, 3 dãy cột, bước gian 8m, dài 120m, có cầu trục

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHẾ TẠO VÀ LẮP DỰNG

Biên Tập: Hải Hòa

Tags: