Giới thiệu

Giới thiệu chung

THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

-------------------

1. Tên doanh nghiệp :   CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VINH

          Tên giao dịch :    Vinh Mechanical Joint Stock Company

          Tên viết tắt     :    VIMECO   

2. Địa chỉ trụ sở chính  :   Lô 20-21, Khu C, KCN Nam Cấm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

- Điện thoại

:

 02382.210.956 - 02386.623.666

- Fax

:

 02383.830.956

- Email

:

info@cokhivinh.vn

- MST

:

2900.324.321

- Tài khoản

:

110 000 019 837

- Chi nhánh

:

Tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Nghệ An

Giới thiệu Công ty cổ phần Cơ khí Vinh.doc

 

Tags: