Giới thiệu

Giới thiệu chung

THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

-------------------

1. Tên doanh nghiệp :   CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VINH

          Tên giao dịch :    Vinh Mechanical Joint Stock Company

          Tên viết tắt     :    VIMECO   

2. Địa chỉ trụ sở chính  :   Số 7 – Mai Hắc Đế – TP Vinh – Nghệ An

- Điện thoại

:

 0382.210.956

- Fax

:

 038.3830956

- Email

:

cokhivinh_7maihacde@yahoo.com.vn

- MST

:

2900.324.321

- Tài khoản

:

102010000384489

- Chi nhánh

:

Tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Nghệ An

Download-Gioithieu-CoKhiVinh.pdf

Tags: