Lĩnh vực hoạt động

Cổng trục, cầu trục

Thiết kế và lắp đặt máy móc, thiết bị cho dây chuyền sản xuất trong công nghiệp khai khoáng, xây dựng và trong sản xuất nông nghiệp.

Tags: