Lĩnh vực hoạt động

Máy móc, thiết bị cơ khí

Thiết kế, chế tạo và lắp đặt các loại máy móc, thiết bị cho dây chuyền sản xuất trong công nghiệp khai khoáng, xây dựng và trong sản xuất nông nghiệp.

Băng tải, Con lăn băng tải các loại

Các loại thiết bị bằng Inox các loại

Siclo chứa Xi măng, Vít tải các loại

Các loại thiết bị hình côn, nón, chỏm cầu....

Các loại chi tiết máy yêu cầu độ chính xác cao...

Biên tập: Hải Hòa

Tags: