Lĩnh vực hoạt động

Nhà kết cấu thép

Thiết kế, Chế tạo và lắp đặt các loại khung nhà thép, nhà thép tiền chế, nhà kết cấu khung giàn không gian....

CÁC BỘ PHẬN CỦA NHÀ KẾT CẤU THÉP ĐIỂN HÌNH

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG NHÀ XƯỞNG CỦA NHÀ MÁY OTO VEAM - THANH HÓA

HỆ THỐNG CÁC NHÀ XƯỞNG - DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÁY CHẤT THẢI RẮN ECOVI - NGHỆ AN

Biên tập: Hải Hòa