Hội nghị

  • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015....
    Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015

     

    Ngày 07/01/2016 Công ty tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác xây dựng Đảng năm 2015 và học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

    Xem thêm
 1