Tin khác

  • Tổng thể Quy hoạch của dự án
    Dự án Khu liên hợp công nghiệp – đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An

     

    Tổng công ty liên doanh VSIP được UBND tỉnh Nghệ An cấp giấy phép phát triển giai đoạn 1 dự án VSIP Nghệ An với tổng vốn dự kiến 30 triệu USD trên diện tích 198 ha đất công nghiệp và 81 ha đất đô thị và dịch vụ. Tổng diện tích dự án VSIP Nghệ An lên đến 750 ha và sẽ được thực hiện thành nhiều giai đoạntheo nhu cầu của các nhà đầu tư.

    Xem thêm
 1