Tin nội bộ

ĐTN tham gia giải bóng đá phong tròng KCN Nam Cấm năm 2018

Nhằm tăng tinh thần đoàn kết, giao lưu học họi lẫn nhau giữa người lao động trong các doanh nghiệp đóng trên địa bàn KCN Nam Cấm. Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Cơ khí Vinh cũng rất tích cực trong việc xây dựng phong trào chung nhằm góp phần không nhỏ vào việc tổ chức thành công giải bóng đá phong trào KCN Nam Cấm lần thứ nhất - năm 2018.

Biên tập: Hải Hòa

Tags: