Tin nội bộ

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015

Ngày 07/01/2016 Công ty tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác xây dựng Đảng năm 2015 và học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Toàn thể Đảng viên và cán bộ trong Công ty tham dự Hội nghị và học Nghị quyết​

Đ/c Lê Sơn Châu - Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối Doanh nghiệp Nghệ An triển khai nội dung học Nghị quyết

Đ/c Hoàng Duy Thành - Bí thư Đảng bộ Công ty - Đọc báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

Đ/c Đào Quang Nghị - Phó Bí thư Đảng bộ khối Doanh nghiệp - Phát biểu chỉ đạo Hội Nghị

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG BUỔI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT

Biên tập: Hải Hòa

Tags: Hội nghị