Tuyển dụng

Tuyển dụng việc làm tháng 3-2016

Công ty Cổ phần Cơ khí Vinh cần tuyển các vị trí sau:

- Kỹ sư Cơ khí, Kỹ sư điện, Kỹ sư Xây dựng: 4 người

- Kế toán: 2 người

- Công nhân Kỹ thuật: 30 người

Tags: